Naam: Storms, Aloijsius Phillippus Petrus

Geboortedatum en -plaats 11-06-1951, Limbricht
Datum in functie 27-07-2015 (datum registratie 10-08 2015)
Titel: voorzitter / lid Raad van Toezicht

Achtergrond: Mijn ervaringen liggen binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In diverse organisaties op dit gebied ben ik de afgelopen 40 jaren werkzaam geweest. De laatste zestien jaren was ik bestuurder van Stichting Diomage te Gemert, een van de voorlopers met betrekking tot kleinschalig wonen in de wijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Dagbesteding Cuijk raakt mij, omdat kleinschaligheid, lokale verbondenheid en het individu als uitgangspunt als belangrijke uitgangspunten worden gehanteerd. Cuijk mag trots zijn op zo`n initiatief.