Leden Raad van Toezicht

Organisatie

BESCHIKKING Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN/fiscaal(identificatie)nummer
8548 00 268 Dossiernummer 94 247

Stichting Dienstverlening Cuijk
Kamer van Koophandel Nr. 62392743
Rechtspersoon
RSIN  854800268
Rechtsvorm  Stichting
Statutaire naam  Stichting Dienstverlening Cuijk
Statutaire zetel  Gemeente Cuijk
Bezoekadres  Deken van den Ackerhof 14, 5431 DP Cuijk
Postadres  Postbus 142, 5430 AC Cuijk
Telefoonnummers  0485-316720
Internetadres  www.dienstverleningcuijk.nl
Emailadres  info@dienstverleningcuijk.nl
Eerste inschrijving handelsregister  14-01-2015
Datum akte van oprichting  16-01-2015
Activiteiten  SBI-code: 8720 – Huizen en dagverblijven voor verstandelijk
gehandicapten en psychiatrische cliënten. Het aanbieden en verzorgen van
dagbesteding, woonruimte en verlenen van zorg ten behoeve van mensen
met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking.

ANBI

Bestuurder

Naam: Niessen, Hubertus Henricus
Geboortedatum en -plaats  23-07-1956, Venlo
Datum in functie  06-01-2015 ( Datum registratie: 14-01-2015 )
Bevoegdheid  Alleen / zelfstandig bevoegd
Salaris: Marktconform.

Organisatiestructuur en beloningsbeleid:

Raad van Toezicht:
Dhr. (Aloijsius Phillippus) Louis Storms / voorzitter.

Mw. Tilly Teunissen / secretaris.

Dhr. Monique Senssen-Fransen / lid. 

Dhr. (Paulus) Pieter Kusters / vice-voorzitter.

De leden van de Raad van Toezicht voeren hun werkzaamheden onbezoldigd uit.

Management:

Bestuurder:
Dhr. (Hubertus Henricus) Niessen, directeur / bestuurder.
Huub Niessen  Salaris: marktconform.

Manager cliëntenbegeleiding en organisatie m.b.t. zorg:
Inge Simons & Anne van Hal  Salaris marktconform.

Locatie Manager:
Ingrid Romeijn  Salaris marktconform.