Doelstelling Stichting Dienstverlening Cuijk

Stichting Dienstverlening Cuijk biedt dagbesteding aan mensen die door persoonlijke omstandigheden niet kunnen werken. De deelnemers zijn mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, mensen met een niet aangeboren hersenbeschadiging, mensen met psychische problemen of combinaties van deze aandoeningen en ouderen met een lichte vorm van dementie of somatische problematiek.

Stichting Dienstverlening Cuijk stelt hen in de gelegenheid om onder deskundige leiding op een veilige plek midden in de samenleving werkzaamheden en activiteiten te verrichten die zinvol zijn. De stichting houdt daarbij rekening met de wensen van de cliënt en zijn of haar talenten en fysieke capaciteiten.

Stichting Dienstverlening Cuijk biedt onder één dak op diverse werkplekken allerhande vormen van dagbesteding aan. Midden in het centrum van Cuijk en midden in de samenleving.

In de voormalige leerlooierij komen diverse werkplekken van allerhande aard en voor elk wat wils. In een veilige en gestructureerde omgeving krijgt de cliënt de mogelijkheid zijn of haar eigen persoonlijkheid te stimuleren, verder te ontwikkelen en ambities zoveel mogelijk waar te maken. Dit gebeurt door het aanbieden van maatschappelijke relevante activiteiten onder een professionele begeleiding op goed geoutilleerde werkplekken.

Daarnaast zijn er leerwerktrajecten met als doel zoveel mogelijk cliënten naar een hoger persoonlijk niveau te tillen. Het brede aanbod aan werkplekken en de situering midden in het centrum van Cuijk maakt het project Dienstverlening Leerlooierij Cuijk ” Veelzijdig en Bijzonder “.

Bij de Stichting Dienstverlening Cuijk krijgen mensen de ruimte om hun individuele kwaliteiten in te zetten. De voorwaarden hiervoor worden aangereikt en waar nodig passend gemaakt. Het “gewone” binnen- en buitenwerk wordt buitengewoon door de passie en zorg waarmee het wordt uitgevoerd. Dit levert waardering op en draagt bij aan een zinvol bestaan.

Sociale onderneming

De stichting Dienstverlening Cuijk is een sociale onderneming. Dit betekent dat de onderneming naast zijn commerciële een aantal sociale doelstellingen heeft:

  • Gericht op de doelgroepen kwetsbare mensen (jong en oud)
  • Gericht op maatschappelijke participatie, dagbesteding, arbeidsintegratie of opleiding in het voortgezet speciaal onderwijs
  • Gericht op bevordering sociale cohesie door inzet vrijwilligers bij de werkzaamheden van de stichting